VÅR VÄG

DIN EXTENDED WORKBENCH

DIN EXTENDED WORKBENCH

AFFÄRSMODELL:

ComData erbjuder samarbete på långsiktiga eller projektbaserade  projekt och i varje lösning så arbetar vi med  "dedikerat team", med definierad strategi och varje ”team” vet exakt vem som skall göra vad och detta förenklar för Er som kund , då ni hela tiden vet vem som gör vad och har en utpekad projektledare från vår sida.

Respektive procedur är optimalt anpassad till den aktuella nuvarande situationen och diskuteras med dig på plats i Ert företag

Service och support och en transparant utveckling ,säkerställs av ComData under många år.

Hur gör vi våra affärskontakter bättre?

ComData kan arbeta som ensamma som en resurs i  hela projektet eller arbeta sida vid sida med Er

DEFINERAD TILLÄMPNING:

KUNDENS FÖRDELAR:

Kontakta oss för att ordna ett första samtal

DIN EXTENDED WORKBENCH

IOTA Predict-IoT-Software

"Predict-IoT-Software" för att förutsäga fel på enheter, motorer eller maskiner i industrianläggningar. Uppmätta värden som exempelvis temperatur, tryck eller fuktighet etc. kan registreras och utvärderas..

SEE-NAVIGATION

Webapplikationer för rederiet för en rad olika ändamål. Logistikövervakning och hantering av transportbehållare för godsbefordran.

INDUSTRY 4.0 - 3D PRINTING PRODUCTION OF METAL PARTS

Visualisering av data relaterad till övervakningen av processerna hos maskinerna för produktion i industrin 4.0.

KOMMUNIKATIONS- OCH SAMARBETSVERKTYG FÖR INDUSTRIELLA ÄNDAMÅL

Utveckling av verktyg för kommunikation och samarbete av lagmedlemmar som befinner sig på avlägsna platser med fokus på dataskydd, integritet och säkerhet.

KOMMANDO OCH KONTROLL AV TUNNELHÅLLNINGSMASKINER

Bearbetning, tolkning och visualisering av TBM-data

SCADA PROJEKTET

Portar SCADA programvara på webben och mobila plattformar.

BAKGRUND OCH UNDERHÅLL AV STORA INDUSTRIELLA DATABASER

DOKUMENTHANTERING I RÄTTSLIGT OMRÅDE

Allt-i-ett-datahantering i form av en stationär klient och en fjärrwebbserver på en Windows-plattform.

SPARA DELAR OCH PRODUKTIONSKONTROLL

Projektet: P78 tillåter tillverkaren att erhålla nödvändiga delar för produktion av (för närvarande bilar) för produktionslinjen vid rätt tidpunkt och i lämplig ordning.

WAREHOUSING DB

Applikationen används i lager och logistisk domän. Den består av två delar, den mobila applikationen för indexering av varor bilder och webbapplikation för snabb sökning av varor.

WAREHOUSING

Warehousing. Filsystemindexering och sökning.
Huvudsyftet med ansökan är snabb sökning av lagrade dokument från fjärrfilserver. Den består av två delar, filindexer och webbapplikation.

WAREHOUSING

LAGERPROJEKT

Warehousing, mobilbaserad lösning byggd på Cordova

AUTOMATERAD VERKTYGS PROGRAMVARA

MANAGEMENT SYSTEM IN QUALITY CONTROL FOR AUTO INDUSTRY

HOSPITAL BOOKING CONTROLS

CRM AND GIS INTEGRATION

Customer Relationship Management (CRM). xRM. Applikation som körs som en del av D365 formulär och som fristående sidkarts sida i D365.

CRM EVENT MANAGEMENT

Customer Relationship Management (CRM). xRM. Programmets huvudsyfte är händelseshantering och händelsedeltagare spårning.

TEST SEQUENCER

Customer Relationship Management (CRM). xRM. Applikation som används för att organisera olika industriella testsekvenser.

B2B SHOP ÄDELMETALLER

CRM. xRM. Handel med ädelmetaller mellan affärspartner.

CRM-UTVECKLING

Domain: Customer relationship management (CRM). xRM.

INDUSTRIELL AUTOMATION

OPC UA-lösning för industriella programmerbara logiska styrenheter.

TIME SLOT BOOKING

Sök